close

Škola pro všechny

Naše žáky vzděláváme již od roku 1958.
Důležité upozornění
Vážení rodíče, dne 26. února 2021 přijala vláda ČR krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje od 1. března 2021 osobní přítomnost žáků ve škole. Výuka bude probíhat distančním způsobem prostřednictvím systému Bakaláři (nástěnka třídy) a Microsoft Teams. V případě potřeby bude možné předávat materiály v písemné podobě každý pracovní den ve vstupu do hlavní budovy od 10.00 – 11.00 a od 13.00 – 14.00 hodin. Ve výjimečných případech je možné si v těchto časech dohodnout zapůjčení tabletu (v takovém případě se musí dostavit zákonný zástupce žáka k uzavření smlouvy o zápůjčce). Informace o ošetřovném naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Úřední deska